ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας του ανέμου αποκαλείται ‘Αιολική ενέργεια’. Τα ιστιοφόρα πλοία αποτελούν την πρώτη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας από τον άνθρωπο, μιας και τα πουλιά τη χρησιμοποιούν πριν από αυτόν. Οι ανεμόμυλοι και έπειτα οι γεωτρήσεις για νερό αποτελούν τις επόμενες μορφές εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται από δύο κύρια μέρη: την πτερωτή και τη γεννήτρια. Η περιστροφή της πτερωτής δίνει κίνηση στη γεννήτρια και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είτε διατίθεται στο δίκτυο ή αποθηκεύεται.