ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

H αξιοποίηση της ενέργειας από τον ήλιο γίνεται με τη χρήση φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμικών και παθητικών συστημάτων.

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν το εισερχόμενο φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα Φ/Β συστήματα εκμεταλλεύονται το ‘φωτοηλεκτρικό φαινόμενο’, δηλαδή την ιδιότητα ορισμένων μετάλλων να εκπέμπουν ηλεκτρόνια όταν βρίσκονται εκτεθειμένα στο ηλιακό φως. Το ‘φωτοηλεκτρικό φαινόμενο’ παρατηρήθηκε και καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον Edmond Becquerel το 1839. Τα Φ/Β στοιχεία (ημιαγωγοί σε κατάλληλη διάταξη) συνδέονται παράλληλα και σε σειρά και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είτε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται σε συσσωρευτές. Η συνεχόμενη έρευνα και η χρήση νέων υλικών έχει βελτιώσει την απόδοση των Φ/Β συστημάτων.

 

Ηλιοθερμικά συστήματα

Τα ηλιοθερμικά συστήματα, όπως προδίδει και το όνομά τους, αξιοποιούν την θερμότητα είτε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για τη θέρμανση κτιρίων. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με την μετατροπή ενός υγρού σε ατμό (όπως στα πρώτα αυτοκίνητα και τρένα) και τη χρήση μιας τουρμπίνας. Τα περισσότερα ηλιοθερμικά συστήματα εφαρμόζονται για τη θέρμανση κτιρίων, αλλά και για τη θέρμανση νερού για διαφορετικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χώρων. Στα ηλιοθερμικά συστήματα συγκαταλέγονται και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες για τη θέρμανση νερού, η χρήση των οποίων είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα.

 

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται το φως και τη θέρμανση του ήλιου για να καλύψουν ορισμένες από τις ανάγκες των κτιρίων, χωρίς να παράγουν ενέργεια. Ο προσανατολισμός ενός κτιρίου προς το νότο, για παράδειγμα, του προσδίδει το πλεονέκτημα να λαμβάνει τη μέγιστη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση και το φωτισμό. Η ‘Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική’, για την οποία γίνεται αρκετή συζήτηση τα τελευταία χρόνια, αξιοποιεί ιδέες και πρακτικές που ορισμένες φορές που προέρχονται από την αρχαιότητα.