ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Το κλιματικό σύστημα του πλανήτη μας αποτελείται από τα εξής συστατικά μέρη:

  • την ατμόσφαιρα,
  • την υδρόσφαιρα,
  • την κρυόσφαιρα (Αρκτική, Ανταρκτική, χιόνια, πάγοι κ.λ.π.),
  • το ξηρό έδαφος (το μέρος της γης που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των νερών της θάλασσας, των λιμνών, κ.λ.π.) και
  • τη βιόσφαιρα,

τα οποία επηρεάζονται από διάφορες εξωτερικές δυνάμεις (π.χ. από τον ήλιο). Η ανθρωπογενής επιρροή θεωρείται εξωτερικός παράγων.

Τα συστατικά μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες σε ένα ευρύ φάσμα χωρικών και χρονικών κλιμάκων, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο σύστημα. Η ατμόσφαιρα είναι το πιο ασταθές μέρος του κλιματικού συστήματος.

Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου, της βροχόπτωσης, της σύνθεσης του αέρα και άλλων μεταβλητών, καθώς και η αξιοποίησή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, μάς δίνουν τη δυνατότητα ορισμένων υπολογισμών, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι κατέχουμε  την πλήρη γνώση της λειτουργίας και των διαδικασιών του κλιματικού συστήματος.

Η μεγάλη ανησυχία που προκαλείται από την προφανή κλιματική αλλαγή από το 1850 και μετά, έχει οδηγήσει σε μια συνεχή και συνεχώς αυξανόμενη ενασχόληση της επιστήμης με τα θέματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής.

Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το κλίμα της γης αλλάζει (χαρακτηρίζεται από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, την αλλαγή της βροχόπτωσης, την μείωση των περιοχών που καλύπτονται από χιόνι ή πάγο, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και την αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων).

Η επιστήμη προσανατολίζεται πλέον στην απόδειξη της (αυτονόητης) ανθρώπινης επιρροής στην κλιματική αλλαγή.