ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι περισσότερες πληροφορίες μας για τις αλλαγές του κλίματος ανά τον χρόνο προέρχονται από μετρήσεις εγκλωβισμένου σε πάγο αέρα. Οι πάγοι της Ανταρκτικής περιέχουν πληροφορίες εκατοντάδων χιλιάδων ετών για την θερμοκρασία του πλανήτη σε εκείνη την περιοχή, καθώς και για την συγκέντρωση διάφορων αερίων. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές για τις μεταβολές του κλίματος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το 2004 δημοσιεύθηκε σε περιοδικό μελέτη για τον πάγο της Ανταρκτικής, όπου συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία από εγκλωβισμένου σε πάγο αέρα 740.000 ετών (Nature, 10 Ιουνίου 2004, Volume 429, Issue Νο. 6992). Απομένουν για ανάλυση στοιχεία που θα καλύψουν συνολικά 800.000 έτη. Έως τότε υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για ‘μόνο’ 420.000 έτη.

Η συλλογή των πληροφοριών για το κλίμα της γης γίνεται με τη βοήθεια μηχανικών και μη μέσων. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θερμοκρασία, τη σύνθεση του αέρα, την υγρασία, την βροχόπτωση – ξηρασία και τις μετακινήσεις των αέριων μαζών.

Η συλλογή του αέρα έγινε μέσω γεώτρησης στον πάγο της Ανταρκτικής και εξαγωγής πάγου μεγίστου βάθους 3.190 μέτρων, και είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica).

Οι αρκετά αναλυτικές πληροφορίες για την σημερινή και την πρόσφατη (σε σχέση με την ηλικία του πλανήτη) ποιότητα του κλίματος, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες των 800.000 ετών από τον πάγο της Ανταρκτικής, προσφέρουν μεν ανεκτίμητο υλικό για μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε γνώστες όλων των παραμέτρων και των διαδικασιών που παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση του κλίματος.

Η κλιματική αλλαγή στο physis.gr αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του κλίματος ανά τον χρόνο, ανεξάρτητα από την φυσική εξέλιξη ή/και την ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή. Ως ανθρώπινη παρέμβαση νοείται η αλλαγή της σύστασης του αέρα και της χρήσης της γης. Οι συγκεντρώσεις των διάφορων αερίων σε ξηρό μη μολυσμένο αέρα του πλανήτη μας περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1:Σύσταση ξηρού μη μολυσμένου αέρα κατά όγκο
Άζωτο 78,08%
Οξυγόνο 20,95%
Αργόν 0,93%
Διοξείδιο του άνθρακα 360 ppm
Νέον 18,18 ppm
Ήλιον 5,24 ppm
Μεθάνιο 1,6 ppm
Κρυπτόν 1,14 ppm
Υδρογόνο 0,5 ppm
Οξείδιο του αζώτου 0,3 ppm
Ξένο 0,087 ppm

 

Η ανθρώπινη παρέμβαση μεταβάλει τη σύσταση του αέρα. Τα τελευταία περίπου 150 χρόνια (από τη βιομηχανική επανάσταση) έχει παρατηρηθεί αύξηση της συγκέντρωσης αρκετών αερίων (CO, CO2, NOx, CH4, CFCs, βαρέα μέταλλα κ.α.), αλλά ορισμένοι ακόμα πιστεύουν ότι δεν έχει επέλθει καμία ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα του πλανήτη μας.  Είναι ξεκάθαρο ότι οι αέριοι ρύποι που προκαλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλουν στην αλλαγή του κλίματος.

Είναι επίσης αρκετά προφανές ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει επίπτωση σε κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη. Τα φαινόμενα τα οποία αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή πληθαίνουν με το χρόνο. Η αλλαγή του κλίματος περιλαμβάνει αλλαγή της θερμοκρασίας, της στάθμης της θάλασσας, της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων κ.λ.π. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις θα είναι πραγματικά δραματικές.

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πιθανών σεναρίων που εξέτασε το I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Χρονολογία

Παγκόσμιος Πληθυσμός

(δισεκατομμύρια)

Παγκόσμιο

ΑΕΚ

(1012 US $ το χρόνο)

Συγκέντρωση Ο3 σε επίπεδο θαλάσσης

(ppm)

Συγκέντρωση

CO2

(ppm)

Παγκόσμια Αλλαγή Θερμοκρασίας

(˚C)

Παγκόσμια άνοδος της στάθμης της θάλασσάς

(cm)

1990

5,3

21

-

354

0

0

2000

6,1-6,2

25-28

40

367

0,2

2

2050

8,4-11,3

59-187

~60

463-623

0,8-2,6

5-32

2100

7,0-15,1

197-550

›70

478-1099

1,4-5,8

9-88

Όσο και να αρνηθούμε την εγκυρότητα των υπολογισμών, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις δυσοίωνες προβλέψεις που κάνει η επιστήμη της εποχής μας.

Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το κλίμα της γης αλλάζει και προσανατολίζεται πλέον στην απόδειξη και τον προσδιορισμό της (αυτονόητης) ανθρώπινης επιρροής στην κλιματική αλλαγή, αποσκοπώντας να παρουσιάσει την επίδραση που έχουν οι ανθρώπινες πρακτικές στο κλιματικό σύστημα.